Procedure Feestjes van leden

De organisator doet het verzoek aan het bestuur (bestuur@koorinvasion.nl).
Het bestuur stemt de datum af met de dirigent (en eventueel met de pianist).
De organisator spreekt met de dirigent (en eventueel met de pianist) de vergoeding af.
De organisator kiest in overleg met de repertoirecommissie de liedjes. Het maximum aantal liedjes is 5, deze kunnen worden gekozen uit de repertoirelijst die in de Knoop is gepubliceerd.
De repertoirecommissie legt deze keuze voor aan de dirigent (deze heeft hierin een doorslaggevende stem) en koppelt terug aan de organisator.